Kontakt:

Vegard Berge Uglebakken -

CEO / Grunnlegger

E-mail: vegard@nordekspedisjon.no

Telefon: +47 97 03 87 80

Hans-Petter Frøhaug

- Guide- & produktansvarlig

E-mail: hans-petter@nordekspedisjon.no

Telefon: +47 90 98 31 86

image.jpg

Åsa Gahns -Salg & Marked

E-mail: asa@nordekspedisjon.no

Astrid Møllenhus

- Vertskap Alten Lodge

E-mail: astrid@nordeskpedisjon.no